Fysica en sterrenkunde

  • De ijkingstoets test via meerkeuzevragen enkele vaardigheden die belangrijk zijn voor vakken die je krijgt aan het begin van de opleiding. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde.
  • De leerinhouden wiskunde van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod.
  • De competenties die je nodig hebt om deze studies aan te vangen, gaan echter verder dan het beheersen van wiskunde.

Contact Informatie

Meer Informatie

Andere Rubrieken:

Wetenschap » Fysica

Related Listings:
Vereniging voor sterrenkunde

Bijzondere Vermeldingen

Geen vermeldingen